Compromís de qualitat

ACREDITACIÓ A LA NOSTRA QUALITAT DE PRODUCCIÓ

Fidel al seu compromís amb l’entorn natural i a un sistema de producció artesanal i responsable, Caviar Nacarii és el primer productor de caviar que compta amb les certificacions més exigents de qualitat, seguretat alimentària i gestió ambiental.

La marca té les acreditacions ISO9001 de Processos, ISO14001 de Qualitat Mediambiental i ISO22000 de Seguretat Alimentària.

RESPONSABILITAT AMB EL CONSUMIDOR

Caviar Nacarii segueix la normativa d’etiquetatge internacional establerta per la UE i la CITES amb la finalitat de protegir les espècies amenaçades com l’esturió. La inclusió d’aquesta etiqueta acredita l’origen, autenticitat i legalitat del producte, així com el compliment de les normes internacionals en el procés d’elaboració, envasament i distribució.